Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Đà Nẵng

Tháng Tám 4, 2023

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH & BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

 

Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý nhà nước (QLNN) ngạch chuyên viên chính & ngạch chuyên viên (Gọi tắt là: Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính & Bồi dưỡng ngạch chuyên viên) được tổ chức theo Quyết định 1642/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nội Vụ. Quy định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Khóa học được khai giảng một mặt nhằm nâng cao năng lực QLNN cho cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Mặt khác, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên chính & chuyên viên là điều kiện cần để thi nâng ngạch trong hệ thống ngạch bậc công chức của nền hành chính Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính dành cho những cán bộ, công chức, viên chức đang trong ngạch chuyên viên hoặc tương đương (Mã ngạch: 01 – 002). Những cán bộ đang làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3,33 trở lên. Và cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 03 năm giữ ngạch chuyên viên. Lớp học nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thực thi công vụ theo tiêu chuẩn ngạch tương ứng. Đây là điều kiện bắt buộc để bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính theo quy định.

Lớp bồi dưỡng theo chuẩn chương trình của Bộ Nội vụ – Thực hiện theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Bộ Nội vụ. Giảng viên đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Nội vụ (Trực thuộc Bộ Nội vụ). Hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ – Là điều kiện cần để dự thi nâng ngạch hàng năm.

* Học phí – Thời gian:

+ Có lớp học Online và lớp học tập trung tại Hà Nội, TPHCM và các Tỉnh/ Thành. Lịch học linh hoạt.
+ Học phí: 3,5 – 4,0 triệu/khóa (Tùy từng địa phương) Và đào tạo theo nhu cầu, hợp đồng tại các tỉnh…

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được khai giảng nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung kiến thức và thi nâng ngạch cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc ngạch cán sự, ngạch nhân viên đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu 03 năm, hoặc thời gian giữ ngạch nhân viên là 05 năm trở lên. Và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự lên ngạch chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Nội dung đào tạo được thực hiện theo chương trình chuẩn do Bộ Nội vụ ban hành (Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, là điều kiện cần và đủ để bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch hàng năm theo quy định.

* Học phí – Thời gian: 
+ Có lớp học Online và lớp học tập trung tại Hà Nội, TPHCM và các Tỉnh/ Thành. Lịch học linh hoạt.
+ Học phí: 2,9 – 3,5 triệu/khóa (Tùy từng địa phương) Và đào tạo theo nhu cầu, hợp đồng tại các tỉnh…

* Thủ tục hồ sơ đăng ký học:

+ Phiếu đăng ký học theo mẫu (1), ảnh 3×4 cm (1)
+ CMND/ CCCD photo công chứng (1), bằng tốt nghiệp photo công chứng (1)
+ Bản sao Quyết định lương gần nhất hoặc Quyết định bổ nhiệm (1)
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận cơ quan hoặc địa phương (1)
Mọi chi tiết liên hệ văn phòng tuyển sinh:
0705 111 768 – 0985 581 805 Ms.Lành
(Liên hệ để biết thêm chi tiết lịch khai giảng, chương trình học hàng tháng)