ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

Tháng Tám 4, 2023
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG
Trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh/thành thường xuyên tổ chức lớp học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuẩn hóa năng lực của cán bộ, nhân viên theo thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH. Theo đó, các đối tượng tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được chia thành 6 nhóm chính. Kết thúc khóa học học viện đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

TẠI HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG – TPHCM

Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn lao động bao gồm (Người đứng đầu hoặc cấp phó đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương)

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm (Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc)

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

* Nhóm 1: 

– Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
– Thời gian học: 16h

* Nhóm 2: 

– Phần kiến thức chung: như nhóm 1
– Phần kiến thức chuyên ngành:
+ Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
+ Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
– Thời gian học: 24h

* Nhóm 3: 

– Phần kiến thức chung: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
– Phần 2 kiến thức chuyên ngành:
+ Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
– Thời gian học: 30h

* Nhóm 4:

– Phần 1 huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
– Phần 2 kiến thức chuyên ngành: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
– Thời gian học: 16h

Hotline: Mọi chi tiết liên hệ Văn phòng tuyển sinh:
0705 111 768 – 0985 581 805 Ms.Lành
(Vui lòng liên hệ để nhận được chương trình, lịch học phù hợp)