Học chứng chỉ Văn thư lưu trữ

Tháng Tám 7, 2023

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ

TẠI ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Văn thư lưu trữ là gì?

Văn thư lưu trữ công việc lưu trữ, sắp xếp, sử dụng khai thác một cách khoa học các tài liệu của cơ quan, tổ chức hay cá nhân. Người làm công tác VT- LT có nhiệm vụ bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ một cách hiệu quả có tổ chức.

Mục tiêu khóa học?

– Trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới để người học nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và nghiệp vụ công tác VT-LT, góp phần đưa công tác này ở các cơ quan đi vào nề nếp.
– Chương trình trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc, giao tiếp để cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách công tác VT-LT có thể thực hiện tốt chức trách được giao, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

 

Đối tượng tham gia khóa học 

– Học viên chủ yếu là những người đang công tác trong lĩnh vực hành chính, văn phòng, VT-LT thuộc các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức kinh tế.
– Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý công tác VT-LT (Chánh, phó văn phòng hoặc trưởng, phó phòng hành chính/ Cán bộ quản lý công tác VT-LT cấp tỉnh và cấp huyện).
– Cán bộ/nhân viên VT-LT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

* CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HÀ NỘI, HCM, NHA TRANG…
– Thời gian đào tạo: LIÊN HỆ
– Học phí: 3.200.000đ/ học viên
– Lịch học: Học tối 2/4/6 -3/5/7 hoặc Chủ nhật hàng tuần.
* Nội dung sơ lược

– Kỹ năng soạn thảo văn bản, xây dựng và ban hành văn bản;
– Quản lý công văn (CV đi – CV đến) và văn bản nội bộ;
– Quản lý và sử dụng con dấu;
– Công tác lưu trữ;
– Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước
– Văn hóa công sở – nghệ thuật giao tiếp;

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ VĂN PHÒNG TUYỂN SINH:

Hotline: 0705 111768 – 0985 581 805 Cô Lành